ویژه های خبری

امروز : سه شنبه - ۱۹ - آذر - ۱۳۹۸

????متلک کاریکاتوری یک روزنامه به کیهان!روزنامه کیهان، فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی را متهم به "نکوهش غیرت و تعصب" کرد اضافه کردن دیدگاه جدید ...