ویژه های خبری

امروز : شنبه - ۱۰ - آبان - ۱۳۹۹

 نام فرودگاه کیش در تاریخ مدیریت ایمنی صنعت فرودگاهی ثبت شد.

 شرکت‌کنندگان در همایش رویکرد نوین در مدیریت ایمنی صنعت فرودگاهی، سیستم مدیریت ایمنی فرودگاه بین‌المللی کیش را ممیزی کردند