ویژه های خبری

امروز : یکشنبه - ۶ - بهمن - ۱۳۹۸

 نام فرودگاه کیش در تاریخ مدیریت ایمنی صنعت فرودگاهی ثبت شد.

 شرکت‌کنندگان در همایش رویکرد نوین در مدیریت ایمنی صنعت فرودگاهی، سیستم مدیریت ایمنی فرودگاه بین‌المللی کیش را ممیزی کردند