کیش زیبا ٫ مقصد 142 هزارگردشگر بوده است

 تاکنون بیش از 142 هزار نفر ازمردم شهرهای مختلف کشورمان جزیره کیش را برای سفر نوروزی برگزیدند.

 

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه ازاد کیش٫ آمارگردشگران نوروزی کیش دریازدهمین روز از آغاز سفرهای نوروزی به 142 هزار و231 نفر رسید.
این آمارها درمقایسه با 25 اسفند تا 6 فروردین سال گذشته نشان دهنده 8درصد رشد است.
دربخش بندرگاهی تاکنون 13 هزار و607 خودرو با 450 شناور از بنادرچارک٫ لنگه وآفتاب وارد جزیره کیش شده اند .
همچنین با تردد یک هزارو 152 فروند هواپیما از سراسر کشور به کیش وبالعکس٫  136 هزار و819 مسافر به مقصد یا از مبداء فرودگاه کیش به دیگر نقاط کشور یا بالعکس پرواز داشته اند.
گفتنی است جمعه  6فروردین هزار و 695 خودر و 15هزار و988 گردشگر توسط  58 پرواز و 63 شناور وارد جزیره کیش شدند.