ایستگاه اتوبوس مدرن در جزیره کیش!!! از ویژگی های این ایستگاه می توان به صندلی های خشک چوبی ، درب اتوماتیک خراب ، سیستم تهویه دارای نقص فنی و یک مکان خالی جهت نصب ساعت اشاره کرد

ایستگاه اتوبوس مدرن در جزیره کیش!!! از ویژگی های این ایستگاه می توان به صندلی های خشک چوبی ، درب اتوماتیک خراب ، سیستم تهویه دارای نقص فنی و یک مکان خالی جهت نصب ساعت اشاره کرد