دوشنبه 9 آذر 94 حوالی ساعت 3 صبح حمله های پیاپی از طریق تیم های هکری کشور عربستان به سرور خبرگزاری جزیره کیش بابت مطلب "وهابیت جهل ، هوشیاری" صورت گرفت که متاسفانه موفق هم بوده و طی این حملات وب سایت به همراه تمامی بک اپ های آنلاین آن به کلی از بین رفت.

دوشنبه 9 آذر 94 حوالی ساعت 3 صبح حمله های پیاپی از طریق تیم های هکری کشور عربستان به سرور خبرگزاری جزیره کیش بابت مطلب "وهابیت جهل ، هوشیاری" صورت گرفت که متاسفانه موفق هم بوده و طی این حملات وب سایت به همراه تمامی بک اپ های آنلاین آن به کلی از بین رفت.

متاسفانه بک آپ های موجود در محل خبرگزاری مربوط به شهریور ماه سالی جاری بوده و می بایست آن را بارگزاری می کردیم که همین کار انجام شده و این بار تست نرم افزار به تیم هکری ایرانی"نت1" سپرده شد که متاسفانه باگ های امنیتی بسیار بزرگ در آن مشاهده شد و تیم خبرگزاری مجبور به طراحی سامانه جدید شده و شنبه 14 آذر 94 اولین روز رونمایی از نسخه جدید خبرگزاری است.

تیم فنی خبرگزاری کیش در حال تبدیل بک اپ های قدیم و انتقال از سیستم قدیم به سیستم جدید است که به محض موفقیت ، آرشیو های گذشته در وب سایت قرارداده خواهد شد .

 

بدینوسیله از کلیه کاربران خبرگزاری کیش بابت عدم دسترسی چند روزه این وب سایت پوزش طلبیده و متعهد می شویم که کار خود را قوی تر از قبل پیش بریم.

 

با تشکر

عادل زمانی

مدیر مسئول خبرگزاری کیش