وب سایت خبرگزاری صبح کیش امروز از ساعت 11 الی 13 از دسترس کاربران خارج و مورد حمله 2 تیم هکری از داخل کشور بود که خوشبختانه با توجه به امنیت بالای سیستم امنیتی خبرگزاری این حملات خنثی و وب سایت در دسترس کاربران قرار گرفت .

علت از دسترس خارج شدن 2 ساعته وب سایت ، فشار زیاد به منابع سرور صبح کیش و احتمال آسیب به قطعات اصلی سرور بوده و وب سایت و اطلاعات آن کاملا امن و محفوظ است.

با تشکر از همراهی همیشگی شما کاربران عزیز صبح کیش

وب سایت خبرگزاری صبح کیش امروز از ساعت 11 الی 13 از دسترس کاربران خارج و مورد حمله 2 تیم هکری از داخل کشور بود که خوشبختانه با توجه به امنیت بالای سیستم امنیتی خبرگزاری این حملات خنثی و وب سایت در دسترس کاربران قرار گرفت .

علت از دسترس خارج شدن 2 ساعته وب سایت ، فشار زیاد به منابع سرور صبح کیش و احتمال آسیب به قطعات اصلی سرور بوده و وب سایت و اطلاعات آن کاملا امن و محفوظ است.

با تشکر از همراهی همیشگی شما کاربران عزیز صبح کیش