کد خبر : 5074

مرتضی کمالی مدیرعامل کشتیرانی کیش گفت: این سازه آلومینیومی با بیش از ۶۰۰ نفر ساعت، تحت نظر کلاس طراحی و ساخته شد .
وی گفت: عرشه آلومینیومی کشتی کاتاماران در مدت ۴۸ ساعت بدون ایجاد وقفه در فعالیتهای بازرگانی شناور ، نصب و به بهره برداری رسید.
کمالی افزود : مراحل طراحی و بازدهی این سازه به شکل سه بعدی اجرا و بارگذاری های آن بصورت گزارش تنظیم و پس از تایید کلاس ، با رعایت دقیق نکات فنی مهندسی تولید شد.