کد خبر : 5454

این هفته در تالار بورس اوراق بهادار کیش ۴۲۵ میلیون و ۵۲۹ هزار سهم داد و ستد شد.

این هفته در تالار بورس اوراق بهادار کیش ۴۲۵ میلیون و ۵۲۹ هزار سهم داد و ستد شد.
 62 درصد معاملات در بخش خريد و 38 درصد به فروش سهام اختصاص يافت.