به گزارش پایگاه خبری صبح کیش، طهمورث قاسمی در این نامه آورده است: رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همانگونه که مستحضرید نمایندگان مجلس در فرایند تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با حذف دریافت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد موضوع بند ” ش” تبصره (۶) ماده واحده لایحه مربوط، عملاً این موضوع را به قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۰۲/۰۳/ ۱۴۰۰ ارجاع دادند.

مطابق با ماده (۱۰) این قانون هر یک از مناطق آزاد تجاری و صنعتی که خارج از نقاط جمعیتی و دارای تراز تجاری مثبت باشند در صورتی که محصور بودن آن‌ها به صورت سالانه به تایید گمرک جمهوری اسلامی برسد از مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مستثنی می‌باشند.

با عنایت به اینکه اجرای این حکم ضرورتاً نیازمند اقدامات اجرایی و یا نظامات مربوطه است؛ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یعنی ۱۳/۱۰/ ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی موظف بود با همکاری دبیرخانه مناطق آزاد و گمرک جمهوری اسلامی نسبت به تهیه ساز و کار‌های لازم و تعیین مصادیق موضوع این حکم اقدام نماید. در غیر این صورت هر نوع دریافتی به هر میزان از این طریق فاقد وجاهت قانونی بوده است.

اکنون که بیش از ۴ ماه از اجرای این قانون می‌گذرد بدون هیچ ضابطه‌ای از مناطق آزاد‌ای که دارای شروط سه گانه مندرج در قانون می باشند مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیر نظام‌مند دریافت و بعضاً در موعد قانونی به حساب دولت واریز نمی‌گردد.

با توجه به ضرورت حفظ مزایای قانونی مناطق آزاد و همینطور دستور ویژه ریاست محترم جمهوری برای هم افزایی و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های دولتی جهت بهره مندی از ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به ویژه از طریق کیش و قشم به عنوان مناطق آزاد پیشرو در کشور از آن مقام محترم که مسئولیت حسن اجرای این قانون را بر عهده دارند خواهشمند است پیگیری‌های لازم برای اجرای ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰معمول فرمایند تا با جلوگیری از تفسیر توسعه‌گرا از قانون مزایای آن دسته از مناطق آزادی که دارای شرایط سه گانه قانونی هستند بیش از پیش حفظ گردد.