محمد محسنی شنبه افزود: با وجود اینکه متولی گردشگری برعهده میراث فرهنگی است ولی سازمان بنادر و دریانوردی برای کمک به توسعه گردشگری دریایی اقدام به ایجاد این دوره می کند.
وی ادامه داد:اقدام هایی برای توسعه صنعت گردشگری دریایی شده ولی زیر ساخت های آن کامل نشده لذا انتظار می رود سازمانهای متولی سندی متناسب با حوزه گردشگری تهیه کنند.
وی یاد اور شد: درحال حاضربندرهای مسافری شهید حقانی در بندرعباس ،شهید ذاکری قشم، بندر هرمز و بندرگاه کیش از لحاظ ایمنی و تجهیزات بندری برای جابجایی مسافر استاندارد بود وتوان پهلو دهی شناورهای مسافری را دارند.
وی تصریح کرد: بندر شهید حقانی به عنوان بزرگترین بندر مسافری کشور، با ظرفیت چهار هزارو 700 صندلی زیر ساخت مناسبی است که در بخش گردشگری دریایی می تواند استفاده شود