طی حکمی از سوی انصاری لاری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش، محمدرضا محمدی به عنوان مدیر عامل  و عضو هیات مدیره شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش منصوب شد.
محمدرضا محمدی که دارای مدرک کارشناسی در رشته های زمین شناسی وحقوق بوده و کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری است، پیش از این مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان بوده است.
وی که در حال حاضر در حال دفاع از رساله در مقطع دکترای تخصصی مدیریت محیط زیست است از سال 80 تا 83 عضو اصلی هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان همدان ، مشاور دبیرخانه مناطق آزاد تجاری، صنعتی کشور در امور مناطق ویژه اقتصادی درسال های 83 و84 و مجری طرح ملی شبکه و تصفیه خانه  فاضلاب شهر همدان از سال 85 تا89 بوده است.
معاون فنی و مدیرآزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان همدان و مدیرکل دفترفنی استانداری همدان بخشی از کارنامه کاری مدیر عامل شرکت عمران، آب وخدمات سازمان منطقه آزادکیش درحوزه های اجرایی است.
لازم به ذکر است، در آذر ماه سال جاری ، محمدی به عنوان سرپرست این شرکت منصوب شده بود.