کد خبر : 5211

محمد صادقی مدیر آب و فاضلاب معاونت امور شهری و محیط زیست کیش با اشاره به اینکه پساب خروجی تصفیه های های فاضلاب جزیره برای آبیاری فضای سبز کیش استفاده مي شود، گفت: در سه ماهه گذشته، در تصفیه خانه مرکزی کیش ، 13 هزار متر مکعب و در تصفیه خانه شمال 793 هزار و 207 متر مکعب فاضلاب تصفیه شد.
در تصفیه خانه میر مهنا 18 هزار و 600 متر مکعب و در تصفیه خانه جنوب 83 هزار و 124 متر مکعب فاضلاب تصفیه شد.
وی افزود: در این مدت، 80 درصد از آب مورد نیاز فضای سبز کیش توسط 4 تصفیه خانه جزیره تامین شده است.
صادقی گفت: فاضلاب در جزیره با خطوط تحت فشار به طول 63 هزار و 300 متر و در خطوط انتقال فاضلاب ثقلی 112 هزار و 170 متر و 35 ایستگاه پمپاژ فاضلاب منتقل می شوند.
وی، شستشوی 27 هزار و 232 متر از شبکه فاضلاب با واترجت و لایروبی و 22 هزار و 425 متر مکعب فاضلاب به وسيله تانکر را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد.
با توجه به افزایش تولید فاضلاب، ناكافي بودن ظرفیت تصفیه خانه های قدیمی و فرسودگی آنها و نیاز به تامین آب برای فضای سبز، تصفیه خانه 10 هزار متر مکعبی شمال کیش در سال 1393 به بهره برداری رسید.
استفاده مجدد از پساب تصفیه شده براي آبیاری فضای سبز، ذخیره لجن تولیدی به عنوان کود برای بهبود خاک و توسعه فضای سبز از مزیت های تصفیه خانه فاضلاب كيش است.