معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش روز سه شنبه گفت: تغییر ساعت کاری کارکنان نهادها و ادارات مستقر در جزیره کیش با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی و در راستای مصوبه هیات وزیران انجام شد.
داود کرمی اظهار داشت: پیرو دستور مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش ساعت کار ادارات ، بانکها و شرکت های مستقر در این جزیره از 19 تیرماه تا 20 آبانماه تغییر کرد.
وی افزود: بر این اساس ساعت کار نهادها و ادارات این جزیره در روزهای شنبه تا روز چهارشنبه 7 الی 14 و روز پنجشنبه 7 الی 12 تعیین شده بود.
کرمی گفت: با اتمام دوره آزمایشی اجرای بخشنامه مربوطه ساعت کار کارکنان ادارات و شرکتهای مستقر در جزیره کیش به روال قبلی بازگشت و از روز شنبه تا چهارشنبه ساعت کار از 8 صبح تا 16 می باشد.
وی اظهار داشت: بر این اساس ادارات و شرکتهای مستقر در جزیره کیش در روز پنجشنبه تعطیل می باشند.