ناصر آخوندي در گفتگوي خبري، به جهش قابل توجه قيمت خريد و فروش  مسكن در يك سال گذشته در کشور اشاره كرد و گفت: منطقه آزاد کیش  نيز متاثر از تحولات اقتصادي كشور است.
وي افزود: فاكتورهاي تاثيرگذار در قيمت مسكن در جزيره كيش بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بالاتر از كشور است.
سرپرست معاونت اقتصادي و سرمايه گذاري با اشاره به بافت فرسوده كيش، گفت: طرح جامع نوسازي بافت فرسوده كيش توسط مشاور طرح آماده شده است و اميدواريم به زودي عملياتي شود.
ناصر آخوندي گفت: سازمان منطقه آزاد كيش براساس برنامه ريزي هاي انجام شده برای بومیان جزيره كيش زمین و پروانه ساخت با نرخ مصوب برای ساخت مسکن مناسب با بیش از ۷۰ تا 90 متر در نظر گرفته است.
وي گفت: تفاهم نامه اي بين دبيرخانه مناطق آزاد و وزارت مسكن و شهرسازي امضا شده است تا در مرحله اول براي بوميان و اقشار متوسط جزيره كيش مسكن ملي ساخته شود.
وي با اشاره به نهايي شدن اين طرح گفت: زمين ها، تراكم ساخت و تعداد واحدهاي پيش بيني شده در اين طرح مشخص شده است و براساس شرايط مسكن ملي به اقشار مختلف واگذار خواهد شد.
سرپرست معاونت اقتصادي و سرمايه گذاري گفت: كارمندان، خبرنگاران ، اقشار متوسط ، نهادها و ارگان ها درطرح واگذاري مسكن ملي قرار دارند.