هانی معلمی رئیس آموزش و پرورش گفت: ثبت نام  پایه های مختلف تحصیلی در مقطع دبستان از شنبه اول خرداد و پایه های مختلف دبیرستان از 18خرداد آغاز می شود.
وی با اشاره به ضرورت سنجش کودکان کلاس اولی و ارائه مدارک سنجش هنگام ثبت نام گفت: خانواده ها در مهلت مقرر برای سنجش کودکان به پایگاههای سنجش مراجعه کنند.
معلمی گفت: زمان دقیق اجرای طرح به زودی از طریق رسانه ها اعلام می شود. 
وی افزود: کلاس دومی ها به بالا اگر قصد ندارند  مدرسه خود را تغییر دهند نیازی نیست برای ثبت نام به مدارس مراجعه کنند کار ثبت نام را مسئولان مدرسه انجام می دهند.
معلمی خاطر نشان کرد : خانواده فقط هزینه کتاب و بیمه را پرداخت کنند.
گرفتن هزینه ها ی مختلف از خانواده هنگام ثبت نام ممنوع است.
رئیس آموزش و پرورش با اشاره به تحصیل بیش از 7 هزار دانش آموز در مدارس کیش گفت: فضای آموزشی کم داریم و در سال تحصیلی گذشته نیز 4 مدرسه دونوبته بودند.وی افزود: یک مدرسه 18 کلاسه در حال ساخت است که امیدواریم تا اول مهر آماده شود.