ویژه های خبری

امروز : شنبه - ۲۱ - تیر - ۱۳۹۹

بازرسان بهداشت محیط 17 مورد نمونه برداری آب از نظر میکروبیولوژی را انجام داده اند و تعداد 29 مورد انواع مواد غذایی بررسی های میکروبی، شیمیایی و قابلیت مصرف انسانی ،به آزمایشگاه ارسال شده. اضافه کردن دیدگاه جدید ...