به مناسبت فرا رسیدن روز کیش  تعداد 1800 کیسه پارچه ای در 15 نانوایی  سطح جزیره توزیع شد.
با توجه به اینکه کیسه های پلاستیکی برای نگهداری نان و مواد غذایی گرم مناسب نیست و موجب ایجاد بیماری های مختلف مانند سرطان می شود، این طرح در راستای فرهنگ سازی حفظ محیط زیست ، سلامت شهروندان و کاهش مصرف پلاستیک اجرا شد.
شایان ذکر اینکه، در جزیره کیش روزانه 9000 کیلوگرم کیسه پلاستیکی مصرف می شود.