به علت شدت بارش باران

به گزارش صبح کیش با توجه به پیش بینی تداوم بارش ها و نیز تصمیمات اتخاذ شده مدارس این جزیره مرجانی در روز سه شنبه ۲۶ آذرماه در نوبت صبح و عصر تعطیل می باشند.