به گزارش صبح کیش به نقل از ایرنا، این حادثه که خسارت جانی نداشت، با حضور بموقع نیروهای آتش نشانی مهار و از گسترش آتش به شناورهای مجاور جلوگیری شد اما قسمت عرشه و موتورخانه شناور مذکور از بین رفت. علت این حادثه در حال بررسی است و گفته می شود که شناور مذکور یک شناور صیادی بوده است. 

 شهریور سال گذشته نیز یک لنج باری حامل پوشاک حوالی ظهر در بندرگاه کیش دچار آتش سوزی شد و  به کمک سه شناور آتش‌نشان و با استفاده از یدک کش، به مکانی امن هدایت و از سرایت آتش به سایر لنج‌ها جلوگیری شد.