ویژه های خبری

امروز : دوشنبه - ۱۱ - اسفند - ۱۳۹۹

به گزارش صبح کیش، متن حکم وزیر امور خارجه خطاب به مرتضی بانک به شرح زیر است؛

ضمن سپاس و قدردانی از خدمات ارزنده و صادقانه جنابعالی در طول سالیان خدمت در وزارت امور خارجه به استناد ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1399/11/5 به افتخار بازنشستگی نایل می شود.

امید است در پرتو عنایات حضرت حق همواره در کلیه شئون زندگی موفق و موید باشید.