پرهام جانفشان از آغاز عملیات ساخت معابر در فاز 3 نوبنیاد خبر داد و گفت: با توجه به نیازی که در فاز 3 نوبنیاد وجود داشت، عملیات پیاده رو سازی در این بخش آغاز شد و انشاالله طی یکماه آینده به پایان می رسد.
وی افزود: با توجه به اینکه منطقه فاز 3 نوبنیاد نیاز به یک سری فعالیت های عمرانی داشت، عملیات پیاده روز سازی این بخش آغاز شده که انشالله طی یکماه آینده به اتمام می رسد البته منتظر هستیم که در خیابان های فرعی نیز کار ساختمان سازی به پایان برسد تا بتوانیم پیاده روهای این بخش ها را نیز کامل کنیم اما تا زمانی که ساخت و سازهای داخل خیابان های فرعی تمام نشوند به دلیل اینکه امکان آسیب به معابر وجود دارد، فعلا اقدامی نخواهیم داشت لذا در حال حاضر معابر اصلی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، نامگذاری خیابان های فاز 3 را نیز در دست اقدام خواند و گفت: ظرف یک ماه آینده نامگذاری خیابان های فاز سه نوبنیاد نیز انجام می شود. در واقع تابلوهای نامگذاری سفارش داده شده و انشاالله به زودی نصب می شود.
جانفشان رفع مشکل روشنایی را نیز تا پایان دی ماه حتمی خواند و اظهار کرد: مشکلات روشنایی معابر نیز در نوبنیاد 3 طی دی ماه به انجام می رسد و در واقع انشاالله تا پایان ماه جاری این بخش یک سامان شهری خواهد داشت البته بخش هایی از فاز 2 نوبنیاد نیز در دست اصلاح و پیاده رو سازی هستند.