پس از افتتاح ساختمان جدید بهزیستی کیش دکتر ربیعی وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی، دکتر ترکان مشاور رییس جمهور ودبیرشورایعالی مناطق آزاد ودکتر مونسان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به همراه جمعی از مسئولان محلی ومعاونان ومدیران سازمان از فرودگاه جزیره هندورابی وبندرگاه این جزیره دیدن کردند.
پارک آبی کیش ، ماکت پروژه بزرگ محور ویژه تمدن ها و هواپیمای ایرباس 321 کیش ایر که جوانترین هواپیمای کشور است ازدیگر بخش هایی بود که توسط این مسئولان بازدید شد.