کد خبر : 5880

ما اینجا ، در دورترین نقطه به مراکز فرهنگی کشوری که امروز عمده ی ساکنینش به سمت قبله مسلمین جهان نماز می خوانند ، هرروز و هرساعت حلاوت وحدت میان مسلمانان را می چشیم و نه تنها وحدت را معنا کرده که آن را مشق می کنیم .
و امروز در جشن میلاد رحمه للعالمین که خداوند ، آفرینش را بهانه آمدنش دانسته است ما با ملیت و زبان های مختلف اما احساسی مشترک ، ثابت کردیم می شود عاشق پیامبری شد که دین او مرز جغرافیایی نمی شناسد و به حق می تواند زبان مشترک همه ی قلبهایی باشد که برای انسانیت می تپد .
امشب ، در میان هیاهوی مردمان نجیب جزیره کیش و در زمانی که آسمان ، سخاوتش را به یمن قدم رسول الله ( ص) گره زده است ، مبارزان خط مقدم جبهه ی علم و آگاهی ، به هر زبانی که خدایشان را ستایش می کنند ، مدح پسر آمنه را گفتند و اگر کعبه را مرکز عالم بنامیم ، ما چه دلشادیم که صدور پیام مهر محمد امین (ص) را به دورترین شعاع های این کره خاکی از
نقطه صدور " لا اله الا الله " شاهد هستیم .
جایی که دانشجويان خارجي اين دانشگاه اعم از اردو ، پشتو ، کشمیری ، فارس ، عرب  ، نیجریایی  و ... یکصدا زمزمه می کنند : " اللهم صل علی محمد و آل محمد "