دومین گردهمایی مجسمه تحت عنوان رویداد «مجسمه و طبیعت» در جزیره کیش در حال برگزاری است. این گردهمایی با هدف تلفیق مفهوم عام طبیعت و مجسمه برای بازنگری به طبیعت از سوی هنرمندان شکل گرفته است.

{gallery}13990819-1{/gallery}