مدیرعامل و مسئولان پروژه میکامال جزیره کیش در کنفرانس خبری با اصحاب رسانه این جزیره به شرح جزئیات تحویل واحدهای این بازار پرداختند.