مسابقات اسکی روی آب با قایق (ویک بورد) عصر یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ با استقبال پرشور ورزشکاران این رشته در محل اسکله تفریحی جزیره کیش برگزار شد.