جلسه شورای عالی مناطق آزاد و تجاری کشور با حضور رئیس جمهور، وزرای ارشاد و میراث فرهنگی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و تجاری کشور صبح امروز یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.