به گزارش پایگاه خبری صبح کیش، دکتر سید محمد مقیمی در حکم انتصاب رئیس جدید پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، بر محور‌هایی نظیر ارتقای تعاملات بین المللی، اجرای دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های معتبر بین المللی، راه‌اندازی دوره‌های آموزشی بر خط بین المللی، اجرای دوره‌های میان رشته‌ای با مشارکت دانشکده‌ها و سایر دانشگاه‌های داخلی و خارجی، گسترش آموزش عالی در مناطق آزاد، بازاریابی براي جذب دانشجویان خارجی، تعامل با صنعت و جامعه به منظور پاسخگویی به نیاز‌ها با حفظ کیفیت و استاندارد‌های دانشگاه تاکید کرده است.

دکتر ذاکر اصفهانی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است و استانداری اصفهان و ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری را در سوابق اجرایی خود دارد.

رئیس دانشگاه تهران از زحمات دکتر مجید علی‌زاده رئيس سابق پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران قدردانی کرد.