به گزارش پایگاه خبری صبح کیش، دکتر رضانیا گفت: پیرو تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مبنی بر تامین سلامت کارکنان ادارات و نهاد‌ها در جزیره کیش مراقبت و بررسی سلامت کارکنان آموزش و پرورش توسط مراقبان سلامت مرکز توسعه سلامت کیش انجام شد.

وی افزود: در این برنامه کارکنان جوان، از نظر تغذیه، فشار خون، آسم، سل، هپاتیت، بیماری‌های منتقله جنسی، سلامت روان، دخانیات، سلامت اجتماعی و کارکنان میانسال مرد، تن سنجی و تغذیه، فعالیت بدنی، خطر سنجی، دخانیات، روان، سل، فشار خون و کارکنان میانسال زن از نظر مشاوره فرزند آوری. تن سنجی، تغذیه، فشار خون، سل، تاریخچه باروری، فعالیت بدنی، خطر سنجی، مصرف دخانیات، سلامت روان، بیماری‌های آمیزشی، ایدز، غربالگری سرطان سینه و سلامت اجتماعی بررسی شدند.

رئیس مرکزتوسعه سلامت کیش گفت: در صورت شناسایی موارد مثبت توسط مراقبان سلامت به پزشک، کارشناس سلامت روان و کارشناس تغذیه ارجاع داده می‌شوند.

وی گفت: ویژگی برنامه سلامت کارکنان دولت، پرداختن به دو مقوله معضلات سلامتی آن‌ها (سلامت عمومی) و عوامل خطری است که محیط کار آن‌ها را تهدید می‌کند (سلامت شغلی) و هر دو مقوله می‌تواند منجر به بیماری و از کارافتادگی شود.

رئیس مرکز توسعه سلامت کیش گفت: هدف کلی از اجرای برنامه سلامت کارکنان دولت، تامین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های وابسته به دولت است.