به گزارش پایگاه خبری صبح کیش، علی سلک غفاری گفت: ۱۴۵ نفر در گروه زبان‌های خارجی شامل ۷۸ خانم و ۶۷ آقا از صبح امروز شنبه یازدهم تیر در آزمون سراسری در حوزه امتحانی کیش شرکت كردند.

وی در خصوص ایمنی محل کنکور با تاکید بر پایداری بالای محل آزمون گفت: با برنامه ریزی تمرکززدایی و تقسیم داوطلبان در مناطقی که به راه خروج اضطراری دسترسی دارند، تمهیدات کاملی برای احتمال وقوع زمین لرزه اندیشیده شده است.

در کنکور سراسری ۱۴۰۱ در جزیره کیش ۷۲۶ داوطلب در آزمون گروه‌های مختلف آزمایشی شرکت می‌کنند.