به گزارش پایگاه خبری صبح کیش، بیمارستان فوق تخصصی کیش در اطلاعیه ای اعلام کرد:بدین وسیله به آگاهی می رساند نظر به نقض مفاد قرارداد ده ساله فی ما بین بیمارستان کیش و سازمان تامین اجتماعی از سوی آن سازمان ( تامین اجتماعی) و به تبع آن عدم تمدید قرارداد از تاریخ 1401/3/31 و عدم حل موضوع تا کنون، این مرکز درمانی از تاریخ 1401/4/18 ناچار به عدم ارائه خدمات درمانی با تعرفه بیمه ای سابق به بیمه شدگان تامین اجتماعی می باشد.