به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، مردم مسئول و متعهد جزيره كيش در كنار گردشگراني كه از شهرهاي دور و نزديك ميهمان اين جزيره زيباي مرجاني بودند از نخستين دقايق شروع انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري در شعب اخذ راي حضور پيدا كردند تا با آگاهي و بصيرت و با بهترين انتخاب خود آينده اي روشن تر را براي ايران اسلامي رقم زنند. در برخي شعب نيز مردم  پيش از شروع انتخابات و پشت درهاي بسته انتظار مي كشيدند تا در شمار نخستين افرادي باشند كه  براي فردايي بهتر و اقتدار جهاني ايران اسلامي راي خود را به صندوق اندازند.
هفتم اسفند جزيره كيش پر از شور و سر زندگي بود، 15 شعبه ثابت در بخش هاي مختلف مناطق مسكوني، تجاري و صنعتي پذيراي راي دهندگاني بودند كه مشتاقانه پاي صندوق هاي اخذ راي حاضر شدند.
گروه هاي سني مختلف، زن و مرد و پير و جوان همه آماده بودند تا نداي رهبر خود را لبيك گفته و به دشمنان نظام و انقلاب نشان دهند كه هرگز از حمايت جمهوري اسلامي دست برنمي دارند.
مادران جوان در حاليكه نوزادان خود را در آغوش داشتند و پدران دست در دست فرزندان خردسال خود در صحنه عزم و اقتدار ملي حضوري تحسين برانگيز داشتند و راي خود را با دستان كودكانشان اين  آينده سازان ايران اسلامي به صندوق ها مي انداختند.
راي اولي ها نيز با شور و شوق در شعب حاضر شده و با دقت به توضيحات مسئولان و مجريان برگزاري انتخابات در خصوص صندوق هاي جداگانه خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي گوش مي دادند و راي خود را با خوشحالي به صندوق ها مي انداختند.
تعداد زيادي از شركت كنندگان معتقد بودند كه با توجه به تلاش گسترده دشمنان نظام براي ایجاد تفرقه و اختلاف در میان ملت ایران، مشاركت فعال مردم در صحنه انتخابات معادله هاي خيالي دشمنان را برهم زده و وحدت و همدلي مردم و مسئولان را به جهانيان ثابت خواهد كرد.
يك خانواده مسافر كه از آذربايجان غربي ميهمان جزيره كيش بودند حضور گسترده در انتخابات را يك وظيفه ملي دانسته و اعتقاد داشتند در اين مقطع حساس اين بزرگترين ضربه اي است كه به همت مردم بر پيكر دشمنان ايران اسلامي وارد مي شود.
دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و پنجمين دوره  مجلس خبرگان رهبري پس از يك تمديد 4 ساعته  تا ساعت 22 ادامه داشت و پس از دومين مرحله تمديد زمان انتخابات همزمان با سراسر كشور ساعت  23 و 45 دقيقه در جزيره كيش نيز به پايان رسيد تا در تقويم تاريخ انقلاب اسلامي ايران برگي زرين ديگري با همت و عزم ملي رقم خورده و در خاطره ها ماندگار شود.