به گزارش پایگاه خبری صبح کیش، «سعید محمد» در این حکم آورده است؛

جناب آقای رضا حسین خانی

باتوجه به تعهد و توانمندی های جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «بازرس ویژه در شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی» منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری با معاونین، مدیران و تمامی همکاران در سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایفای وظایف و پیشبرد اهداف سند راهبردی مناطق آزاد و اجرای سیاست های شورایعالی موفق باشید.

لارم به ذکر است که رضا حسین خانی ۲۴ ساله بوده و مسئول دفتر انجمن های پژوهشگاه قوه قضاییه، مسئول بسیج دانشجویی علوم قضایی و عضو شورای سیاسی بسیج دانشجویی در سوابق وی دیده می شود.