کد خبر : 5938

به همت هیئت شنا، شیرجه و واترپلوی موسسه ورزش و تفریحات سالم، مسابقات شنای دوجانبه دختران روز پنج شنبه 29 آذر ماه با حضور 40 ورزشکار  در 4 رده سنی و 3 ماده 50 متر آزاد، 50 متر قورباغه و 50 متر کرال پشت، بین تیم های پارسیان و جزیره کیش در استخر المپیک برگزار و در پایان نتایج به شرح زیر اعلام شد.

رده سنی زیر 10 سال

50 متر آزاد: هانا دهمیانی مقام اول ، محیا غلامی مقام دوم ، ریحانه دادو مقام سوم از جزیره کیش

50 متر قورباغه: هانا دهمیانی مقام اول ، ریحانه دادو مقام دوم ، محیا غلامی مقام سوم از جزیره کیش 

50 متر کرال پشت: آتنا صالحی مقام اول از پارسیان، ریحانه دادو مقام دوم و فاطمه حق پناه مقام سوم از جزیره کیش

 

رده سنی 11 تا 12 سال

50 متر آزاد: رها ویسی خانی مقام اول ، مهرانا پیرهادی مقام دوم ، آتنا برخان مقام سوم از جزیره کیش

50 متر قورباغه: آتنا برخان مقام اول، تینا فعال مقام دوم، مهرانا پیرهادی مقام سوم از جزیره کیش

50 متر کرال پشت: رها ویسی خانی مقام اول، تینا فعال مقام دوم، آتنا برخان مقام سوم از جزیره کیش

 

رده سنی 13 تا 14 سال

50 متر آزاد: غزل علایی مقام اول، مریم افشاری مقام دوم از جزیره کیش، هستی دریانورد مقام سوم از پارسیان

50 متر قورباغه: غزل علایی مقام اول،مریم افشاری مقام دوم از جزیره کیش، هستی دریانورد مقام سوم از پارسیان

50 متر کرال پشت: مریم افشاری مقام اول، غزل علایی مقام دوم از جزیره کیش، حمیرا رضایی مقام سوم از پارسیان

 

رده سنی 15 تا 17 سال

50 متر آزاد: عسل وفایی مقام اول، مریم مزینانی مقام دوم از جزیره کیش، مهرسا ماجدی مقام سوم از پارسیان

50 متر قورباغه: عسل وفایی مقام اول، مریم مزینانی مقام دوم از جزیره کیش، سمیرا خنجی مقام سوم از پارسیان

50 متر کرال پشت: عسل وفایی مقام اول، مریم مزینانی مقام دوم از جزیره کیش، مهرسا ماجدی مقام سوم از پارسیانتنا برخان مقام اول اآت