احسان حدادی عضو تیم ملی دو و میدانی کشور در رشته پرتاب دیسک در اردویی ده روزه از تاریخ 26 اردیبهشت در جزیره کیش حضور خواهد داشت.

حدادی تمرینات خود را زیر نظر مربی و ماساژور شخصی در مجموعه ورزشی المپیک کیش انجام خواهد داد.