به گزارش پایگاه خبری صبح کیش در اولین روز هفته نیروی انتظامی، هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه کیش با فرماندهی نیروی انتظامی ویژه کیش دیدار کردند. در این دیدار ضمن تبریک بر دلیر مردان حافظ نظم و امنیت، از زحمات، تلاش و همکاری پرسنل نیروی انتظامی ویژه کیش قدردانی شد.
همچنین در پایان این دیدار از مدیران بخش های مختلف نیروی انتظامی ویژه کیش تقدیر شد.