ویژه های خبری

امروز : شنبه - ۴ - بهمن - ۱۳۹۹

به گزارش صبح کیش، احمد جباری در گفتگوي خبري سيما مركز كيش، گفت: با ايجاد شهرستان كيش قطعا مزايايي براي مردم جزيره كيش به وجود خواهد آمد.
وي افزود: پيگيري ها درحال انجام است و توجيهاتي در اين خصوص انجام شده است.
جباري با اشاره به گفتگو با مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور گفت: درصدد تهيه طرح توجیهی ایجاد شهرستان کیش و ارسال آن از طريق استانداري هرمزگان به وزارت کشور هستيم.
وي با اشاره به طرح گازرساني به جزيره كيش گفت: در ابتدا قرار بود گاز از كيش به پالايشگاه آفتاب منتقل شود و آنجا شيرين سازي انجام شود و در برگشت به جزيره كيش براي استفاده صنايع و مردم منتقل شود كه متاسفانه طرح احداث پالايشگاه بندر آفتاب از دستور وزارت نفت خارج شده است.
جباري گفت: با توجه به اين موضوع طرح تحقيق و تفحص از عمليات و قراردادهاي گازي كشور تهيه شد.
وي گفت: باتوجه به نشست ها با وزير نفت و معاونين وزير موافقت شد كه گاز از حوزه سرزميني و خط هفتم سراسري به جزيره كيش انجام شود.
جباري گفت: لوله گذاري ها از جزيره كيش انجام شده و اميدواريم هرچه سريعتر گاز به جزيره كيش منتقل شود.