ویژه های خبری

امروز : پنجشنبه - ۲ - بهمن - ۱۳۹۹

با شیوع ویروس کرونا  در ایران ، چندین ماه مسابقات ورزشی برگزار نشد. پس از این زمان ، مسابقات مطابق با پروتکل های بهداشتی تنظیم شده توسط سازمان بهداشت جهانی دوباره برگزار شد. ...