به گزارش پایگاه خبری صبح کیش، رئیس پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه آزمون سراسری از امروز همزمان با سراسر کشور در حوزه امتحانی جزیره کیش نیز برگزار شد، افزود: در روز اول ۸۹ خانم و ۶۴ آقا از متقاضیان گروه هنر در آزمون شرکت کردند.

وی افزود: ۱۳۲ نفر از داوطلبان در گروه ریاضی شامل ۶۳ خانم و ۶۹ آقا و ۹۰ داوطلب هم در گروه علوم انسانی شامل ۵۰ خانم و ۴۰ آقا صبح روز پنجشنبه نهم تیر در آزمون سراسری در حوزه امتحانی جزیره کیش شرکت می‌کنند.

علی سلک غفاری افزود: ۲۰۶ نفر در گروه علوم تجربی شامل ۱۲۹ خانم و ۷۷ آقا صبح روز جمعه دهم تیر و ۱۴۵ نفر نیز در گروه زبان‌های خارجی شامل ۷۸ خانم و ۶۷ آقا صبح روز شنبه یازدهم تیر در آزمون سراسری در حوزه امتحانی کیش شرکت می‌کنند.

وی در خصوص ایمنی محل کنکور با تاکید بر پایداری بالای محل آزمون گفت: با برنامه ریزی تمرکززدایی و تقسیم داوطلبان در مناطقی که به راه خروج اضطراری دسترسی دارند، تمهیدات کاملی برای احتمال وقوع زمین لرزه اندیشیده شده است.

در کنکور سراسری ۱۴۰۱ در جزیره کیش ۷۲۶ داوطلب در آزمون گروه‌های مختلف آزمایشی شرکت می‌کنند.